Marina Abramovic en Ulay

The Artist is Present
Deze nieuwe performance is confronterend. Een onbekende recht in de ogen kijken: wanneer heb jij het voor het laatst gedaan, en voor hoelang? Marina Abramović zit hier van ’s morgens tot ’s avonds, zonder pauze, elke dag, drie maanden lang, in totaal zo’n 700 uur. Als lichamelijke inspanning is het slopend. Denk aan het zitten op een stoel alleen al. Na twintig minuten begint alles pijn te doen en dan moet je nog meer dan 6 uur. Daarbij dan de blik van al die mensen, de een na de ander, en de belofte: the artist is present.Presence, ‘aanwezigheid’, is een begrip dat voorkomt in verschillende religies en spirituele tradities. Het wordt ook wel vertaald met ‘aanwezigheid in het nu’. Geen goeroe heeft het me ooit precies kunnen uitleggen, maar het betekent zoiets als de ervaring ‘ik ben hier’, helemaal, met je gedachten, je lichaam, je emoties, en alles wat je bent en er op dat moment is. En dan…………………..